หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
กำหนดเองวิศวกรรมไฮดรอลิกเต็ม 5 กรัมชนิดเจาะ Rig
Feb 19, 2016

บน 5 มกราคม 2016 เสร็จสิ้นการกำหนดเอง GM-5 ชนิดเต็มไฮดรอลิกวิศวกรรมเจาะ rig และปั๊มแรงดันสูงฉีด และการโหลดที่ท่าเรือ

อาศัยจุดแข็งของเราวิจัย วิศวกรของเราเสร็จทุกงานออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และส่งมอบภายใน 90 วัน

เราสามารถปรับแต่งขุดเจาะตามความต้องการของคุณ มีความตั้งใจและปัญหา เพียงแจ้งให้เราทราบได้อย่างอิสระ

ผลิตภัณฑ์